چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸۱
حزب جوانان زير آفتاب
روزنامه ای نوشته بود زنان دو برابر مردان تحمل شنيدن اخبار تلخ را دارند.يکی نيست بگه زنها بسکه حرف ميزنن اصلا فرصت شنيدن ندارند.

دنباله Add to Del.icio.us Balatarin
پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۱
حزب جوانان زير آفتاب
يک نشريه محترم سوال کرده بود دخترها زيادند يا زيادی اند؟
نظر شما چيه؟

دنباله Add to Del.icio.us Balatarin
پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۱
حزب جوانان زير آفتاب
آگهی مزايده
اينجانب آقا نادر جوانی هستم ۲۲ ساله،متفکر،انديشمند و شکمو که قصد ازدواج داشته و می خواهم از تنهايی خلاص شوم.لذا از عموم دخترانی که خواستار همسری بنده می باشند دعوت به عمل می آيد تا در مزايده ای که جهت تصاحب بنده انجام خواهد گرفت شرکت نمايند.
شرايط مزايده:
الف) شرايط عمومی:
۱ـ داشتن تابعيت ايرانی
۲ـ اعتقاد و التزام عملی به تعدد زوجه
۳ـ دارا بودن حداقل ۱۴ و حداکثر ۱۹ سال سن
ب)شرايط اختصاصی:
۱ـ‌ بهره بردن از صدا و سیمای جالب
تذکر:کسانی که هر گونه شباهت ظاهری با سیبل جان داشته باشند در اولویت خواهند بود
۲ـ داشتن مدارک آشپزی،خیاطی،گلدوزی،ظرفشویی،بچه داری،شیرینی پزی و... از موسسات معتبر و مورد تایید بنده
مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده:
خانمهای محترم جهت شرکت در مزایده،باید مدارک زیر را ارایه نمایند:
۱ـ اصل و کپی شناسنامه
۲- شش قطعه عکس ۳در۴
۳ـ ارایه اصل سند مالکیت یکدستگاه آپارتمان(ترجیحا بالای صد متر)
۴ـ ارایه اصل سند مالکیت یکدستگاه خودروی آخرین سیستم(ترجیحا زانتیا و یا ماکسیما)
۵ـ در صورت شاغل بودن،ارایه آخرین فیش حقوقی
۶ـ پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال به حساب بانکی اینجانب آقا نادر

نکته مهم:
به دلیل محدودیتهای شرعی،از بین شرکت کنندگان در مزایده،حداکثر ۴ نفر را که بهترین شرایط را داشته باشند به عقد دایم خود در خواهیم آورد.چنانچه تعداد شرکت کنندگان بیشتر باشد با صلاحدید خودمان اقدام به ازدواج موقت خواهیم نمود.
با تشکر: آقا نادر

دنباله Add to Del.icio.us Balatarin