چهارشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٢
چگونه انتخابات را پر شور کنيم؟!!!

در راستای اينکه برگزاری يک انتخابات پرشور وظيفه ماست و با توجه به اينکه هر کدام از ما سهمی در پرشورتر کردن انتخابات داريم،اينجانب شلخته روشهای پر شورتر کردن انتخابات را بدين شرح اعلام مينمايم:

الف)مخصوص کانديداها:

۱-کانديداهای محترم بايد توجه داشته باشيد که بار اصلی پرشورتر کردن انتخابات بر دوش شماست.برای اينکار شما بايد با استفاده از غذاهای لذيذ و خوشمزه در وعده های مختلف از قبيل نهار و شام،ملت غيور را نمک گير کرده و از اين طريق به پای صندوقهای رای بکشانيد.توصيه ميشود در غذايتان از نمک يد دار استفاده کنيد تا ملت دچار بيماری گواتر نشده و پرشورتر در انتخابات حاضر شوند.

۲-می توانيد چند جک با نمک ياد گرفته و در حين سخنرانی تبليغاتی از آنها استفاده کنيد.يا از چند شعار تبليغاتی با نمک برای تبليغات سود ببريد.تلاش کنيد تا همواره در دستانتان يک پاکت پفک نمکی نيزباشد.

ب)مخصوص مجريان انتخابات:

۱-در هنگام چاپ برگه های رای،در خمير کاغذ آنها مقداری نمک بريزيد.وجود نمک در برگه های رای،می تواند گامی در راستای پرشورکردن انتخابات باشد.

۲-با توجه به اينکه غلظت نمک درياچه اروميه،روز بروز بيشتر ميشود توصيه ميکنم که صندوقهای آرا در داخل درياچه اروميه قرار داده شود تا ملت شنا کنان به طرف صندوقها رفته و رای بدهند.و از اين طريق گامی ديگر برای پرشور تر شدن انتخابات برداشته شود.

ج)مخصوص ناظران انتخابات:

۱-ناظران انتخابات بايد از افراد با نمک انتخاب شوند - مانند خوشگل محله اندی اينا - چنانکه اندی ميگويد:

خوشگل محلمون توی شهر ما تکه   مهربون و شيرينه والا سراپا نمکه!!!

تذکر:در صورت وجود ناظر با نمک در پای صندوقها،بنده حاضرم به جای تک تک ملت غيور رای بدهم

۲-چنانکه فرد با نمکی برای نظارت بر انتخابات پيدا نشد بايد کليه ناظران را ۲۴ ساعت قبل از انتخابات،در آب نمک خواباند تا شايد کمی تا قسمتی با نمک شده و تاثيری در پرشور شدن انتخابات داشته باشند.

مخصوص رای دهندگان:

۱-اين افراد بايد قبل از رای دادن،دو کيلو خيار شور ميل نموده و و سپس در انتخابات حاضر شوند.تا حضورشان پرشورتر شود

۲-رای دهندگان بايد همراه با خود يک بسته نمک به پای صندوقهای رای ببرند.آنها ميتوانند به جای انداختن رای به صندوقهای رای،همان بسته نمک را به داخل صندوق بريزند.

در ضمن برای پرشورتر شدن انتخابات،خواندن وبلاگ بسيار با نمک بنده نيز ضروريست

نکته:با رعايت نکات فوق،قطعا انتخابات پرشوری خواهيم داشت.

حرف آخر:هر چه بگندد پر شور بايد گردد{يه چيز تو مايه های نمکش ميزنند و غيره} (آقا اين يه ضرب المثل همينجوری بود که از ما ساطع شد!!!منظوری نداشتم ها!)

****

از اينکه خواننده خوبی مثل مرتيا دارم که فيلترها رو دور ميزنه تا وبلاگ منو بخونه خوشحالم.مرتيا خانوم ممنون.  

راستی به مناسبت سالگرد قرار به ياد ماندنی۱۶ اسفندسال گذشته،روز ۱۵ اسفند يک قرار وبلاگی بزرگ برگزار ميشه.اميدوارم همه شما رو اونجا ببينم

 


دنباله Add to Del.icio.us Balatarin
پنجشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٢
والنتاين و شلخته

حکايتی از کتاب اسرارالتخته فی مقامات شيخ شلخته:

شيخ ما در راهی ميرفت.دختری ديد به غايت نيکورو که چهره اش رشک آفتاب بود و چشمانش پياله های شراب.اين شکوه و زيبايی عقل شيخ زايل کرد و قلبش مايل.چنانکه جلودار دل ديوانه اش نگشت و نزد آن دختر شد.با دلی عاشق و کلامی صادق رو به دختر کرده و فرمود:«شب شده پر ستاره   چشمک بزن دوباره   بيا با هم برقصيم   دختر آتيش پاره!!!» و سپس گفت:«چی صدا کنم تو رو   تو که از گل بهتری!» و در ادامه افزود:«کاشکی ميون خوشگلا تاج سرم تو باشی   دلم ميخواد ای خوشگله دوست دخترم(۱) تو باشی!!».  

دختر که انتظار چنين برخوردی از شيخ نداشت خطاب به وی گفت:«واه واه!! چه حرفا.خجالت بکش خرس گنده!اين حرفا از تو بعيده!!برو گمشو»

روزها گذشت و والنتاين فرا رسيد.پستچی بسته زيبايی برای دخترک آورد.دخترک چون بسته بگشود خرس زيبايی در آن ديد.پس خرس را به شدت در آغوش گرفته،نوازشش نموده و بوسه بر اندامش زد.به ناگاه صدايی از  خرس آمد.چون گوش فرا داد شنيد که خرس با صدای آشنايی ميگويد:

من آن خرسم که روزی گنده بودم   به دور از عشق رويت مرده بودم

چـــو گفتم جان من باشد فــــدايت   مـرا بيـــرون نمــودی از ســرايت

کنون آغوش گـــرمت آدمم کــرد!!!   به يک بوسه جـدا شد از تنم درد.

ای فرزند!!!اين حکايت بدان سبب گفتم که اگر دختری در خيابان تو را «خرس گنده» خطاب کرد بدانی که سرنوشت درخشانی در انتظار توست

(۱)اين حکايت از جمله حکاياتی است که منسوب به شيخ ميباشد.با توجه به حجب و حيايی که در شيخ سراغ داريم بعيد است که وی در مکالمه با دختری وی را خوشگله و... خطاب نموده و از واژگان قبيحی چون برقصيم،چشمک بزن و دوست دخترم باش استفاده نمايد.ظاهرا عوامل استکباری و دشمنان قسم خورده شيخ برای تخريب چهره وی به تحريف کتاب اسرارالتخته فی مقامات شيخ شلخته دست زده اند

عده ای اعتقاد دارند شيخ شلخته به شدت مبتلای عشق بوده است.خود شيخ در اين زمينه ميفرمايد:

الا يــــــــــــــــــا ايهالســــــــاقی ادر کاسا و ناولها    کــه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها

بـــــــــــديدم بر سر کوچه شدم مجنون آن زلفش    چو ديدم من ز نزديکش ربود از من بسی دلها

به دنبالش همــــــــــی رفتم که يابم کوی يارم را    گرفتند بنــــــــــده را در بر،زدند يک عده غافلها

بــــــــــرفتم خواستگاری تا بدست آرم مه خود را    طلب کرد مادر دختــــــــر زمن ماشين و منزلها

به دست خود چرا خود را کنی مسکين و بيچاره    نباشــــــــــــد زن گرفتن در رسوم و راه عاقلها!

از شعر فوق نتيجه ميگيريم که شيخ ما نيز اندک زمانی عاشق بوده و در حلقه عشاق نيز وارد شده است

****

و اما روز عشاق فرا رسیده است.در باب عشق و عاشقی،حکيم استاد جواد يساری ميفرمايد:

دنيا به نام عشقه،دل ما غلام عشقه

با عشق زنده بودن ختم کلام عشقه

و منم به همه خواننده های وبلاگم ميگم جمال همه تونو عشقه

****

رسم است که در اينروز عشاق جوان برای همديگر کادو ميگيرند.ميگويند جمعی از پسرها که به هر دختری دل بسته و خويش را کشته و مرده وی می نامند دراينروز جهت تهيه پول کادوی والنتاين کاسه گدايی به دست گرفته و گدايی مينمايند.اين عده مجبورند برای تهيه پول کادوی ۱۳۵۰عدد معشوقه شان هر کاری انجام دهند.

واما گروهی از دختران هستند که خود را شيفته ۱۳۵۰ پسر ناميده و تمامی آنها را سرکيسه نموده و  به شدت تيغشان ميزنند.برای اين دختران والنتاين بهترين روز است.چون در اين روز به شدت ثروتمند ميشوند.

خواننده نامی و بسيار شهير ايران،سرکار عليه ناهيد خانوم در باب عشق ميفرمايند:

عشقو فراموشش کن   آتيش گرفته قلبت   آتيشو خاموشش کن  به روز من نيفتی   بگی آی گفتی گفتی گفتی

و در ادامه می فرمايند:

دوستت داره،امروز داره فردا ديگه نداره    فردا يارت يه يار ديگه داره

****

آنچه خوانديد ويژه نامه ای بود که به مناسبت روز عشاق فراهم گرديده بود.اگر بيمزه بود ببخشيد.اگر هم طولانی بود باز هم ببخشيد.ولی تو رو خدا ضد حال نزنيد اگر بد بود بگيد بده.راستی به وبلاگ آرشام هم سر بزنيد.در مورد والنتاين نوشته.


دنباله Add to Del.icio.us Balatarin
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٢
سخنرانی رييس جمهور شلخته در مورد انتخابات

رييس جمهور شلخته:ملت غيور،قهرمان و هميشه در صحنه سلام عليکم.

ملت غيور:عليکم السلام.

رييس جمهور شلخته:با نهايت تاسف و تاثر بايد به اطلاعتان برسانم که تيم ملی مشتزنی در بازيهای قهرمانی آسيا موفق به کسب سهميه المپيک نگرديد.با توجه به اينکه عدم موفقيت تيم مشتزنی در آسيا،بهانه ای به دست آمريکا و صهيونيسم داده به طوريکه مرتبا از طريق رسانه های خود،اقدام به پخش اين خبر می نمايند لذا از عموم ملت غيور و سلحشور درخواست ميکنم تا در روز انتخابات پای صندوقهای رای حاضر شده و چنان مشت محکمی بر صندوقها!-ببخشيد بر دهان آمريکا- بکوبند که از اين به بعد غلطهای اضافی ننمايند.کسانی که محکمترين مشت را بر دهان آمريکا بکوبند به اردوی آمادگی تيم ملی مشتزنی نيز دعوت خواهند شد!!!

ملت غيور:شلخته جون تو ماهی   فدات بشيم الهی

رييس جمهور شلخته:قطعا همانطور است که شما ميفرماييد.اما در مورد برگزاری انتخابات آزاد بايد بگويم ما ميخواستيم انتخابات را دولتی برگزار کنيم.بعدها که ديديم تجربه دانشگاه آزاد از دانشگاه دولتی بهتر است و همينطور جنس آزاد از کوپنی مرغوبتر است ترجيح داديم انتخابات را آزاد برگزار کنيم.طبعا لازمه اينکار اين بود که ما در بررسی صلاحيتها به وضع مالی افراد نيز توجه کنيم و ببينيم که آيا طرف توانايی پرداخت شهريه دارد يا خير!!!لذا به عموم ملت غيور و هميشه در صحنه اعلام ميکنم که در رد صلاحيتها هيچ شايبه سياسی وجود ندارد و ما تنها به دنبال شايسته سالاری هستيم!!!

ملت غيور:چه خوشگله شلخته   يالا بزن به تخته!!!

رييس جمهور شلخته:اخيرا می بينيم که عده ای از نمايندگان که نقش پادوی غرب و جاسوس اسراييل را ايفا ميکنند استعفا داده و گورشان را مفقود نموده اند(گورشان را گم کرده اند)ما ضمن ابراز خوشحالی و عرض تبريک به ملت بابت اين پيروزی بزرگ از اين بابت که مجلس از عوامل نفوذی و غيرخودی خالی شده و به دست نيروهای اصولگرا،مخ لس(ببخشيد منظور مخلص بود) و برادران متعهد خواهد افتاد خدای را شاکريم و به کليه نمايندگانی که استعفا داده و گورشان را گم نموده اند اعلام می نماييم که حاضريم در ازای دريافت مبلغ ناچيزی گورهايشان را پيدا کرده و به نحو احسن آنها را چال نماييم

ملت غيور:ماست و پنير و بربری    شلخته جون تو سروری

رييس جمهور شلخته:اما در مورد استقلال انتخابات و مستقل بودن آن بايد عرض کنم که با عنايت به اينکه پرسپوليس سرور استقلاله و استقلال سوراخه لذا استقلال انتخابات باعث خدشه وارد شدن در اصل انتخابات شده و انتخابات را زير سوال ميبرد.ما خدمت علی آقا ارادت داريم و به همين جهت به جای داشتن استقلال در انتخابات،دولت در انتخابات پرسپوليس خواهد داشت.

(در اين لحظه ملت غيور اقدام به دادن شعارهايی در مورد فوايد سماور و نيز انواع و اقسام اگزوز و شير و غيره نمودند که بنابه دلايلی از ذکر شعارهای مذکور در وبلاگ معذوريم!!!)

***

چند نکته:

۱-اينجانب شلخته روز دوشنبه ۶ بهمن در تالار انديشه مشغول قرايت متنی در مورد روشهای لاغری بانوان بودم که از جانب يک خانم جوان مورد سو قصد قرار گرفتم.هر چند اين سو قصد منجر به درگيری فيزيکی نشد اما شعارهايی که ايشان عليه بنده پرتاب ميکردند بسيار خطرناک بود.به نحويکه بنده از شدت ترس،بخشی از مطلب را سانسور کردم.

۲-هفته گذشته به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری ايران و نيز جمعيت دانشگاهيان آذربايجانی،هفته فرهنگی آذربايجان در فرهنگسرای بهمن برگزار شد که به شدت مورد استقبال آذربايجانيهای مقيم تهران و از جمله خودم!!!قرار گرفت.علت تاخير در وبلاگنويسی بنده،حضور مستمر در فرهنگسرای بهمن بود.

۳-تولد حاجاقا،عروسی پيشی،تولد وبلاگ مسافرکوچولو و همينطور دات کام شدن آقا فريد مبارک!!!

۴-مرتيا با کامنتی که برام گذاشته بود چنان ضدحالی به من زد که فکر نکنم تا مدتها هوس نوشتن داستان غيراخلاقی به ذهنم خطور کند.ولی خداييش سر کار گذاشتن ملت با اينجور داستانهای غيراخلاقی کلی مزه ميده!!!

۵-ايندفعه زود آپديت ميکنم.قول ميدم


دنباله Add to Del.icio.us Balatarin
شنبه ٤ بهمن ۱۳۸٢
فقط بالای ۱۸سال لطفا!!!

با توجه به اينکه حاج حسين درخشان(ولی امر وبلاگيون جهان)مدتی قبل اعلام فرموده بودند که پربيننده ترين وبلاگهای ايرانی،وبلاگهای غير اخلاقی می باشند و از آنجاييکه اينجانب شلخته چند روزيست که به شدت دچار کمبود مخاطب شده ام و کاهش مخاطب به شدت بر روحيه ام تاثير منفی گذاشته است لذا جهت کسب مخاطب و افزايش تعداد بيننده ها،تصميم گرفته ام امروز يک مطلب بالای ۱۸ سال در وبلاگم بنويسم تا شايد دری به تخته خورده و تعداد بينندگان وبلاگمان بيشتر گردد!!!

داستان زير،کاملا غيراخلاقی بوده و خواندن آن

برای افراد زير۱۸ سال،اکيدا ممنوع است!

داستان آن شب رويايی

آن شب عجب شبی بود.همان شبی که هيچوقت فراموش نخواهم کرد.آنشب داشتم از پنجره اتاقم بيرون را نگاه ميکردم که۰۰۰

اوهوی!!!آقا با شما هستم منکه گفتم اين مطلب برای بالای ۱۸ ساله هاست.لطفا زير ۱۸ ساله ها نخوانند برايشان بدآموزی دارد.زير۱۸ ساله های عزيز چشمانتان راببنديد و اين نوشته را نخوانيد.

بله؟چشمتان را نمی بنديد؟عرض کردم اين مطلب برای بالای ۱۸ساله هاست.بدآموزی دارد.منحرفتان ميکند.من قصد ندارم خدای نکرده شما را از راه راست منحرف کنم.پس شما را به خدا نخوانيد تا من با خيال راحت بنويسم.

ای خانم چيکار ميکنی؟مگر شما تا نيم ساعت پيش ۱۴ساله نبودی؟حالا موقع خواندن اين مطلب ۱۸ سالت تمام شد؟خجالت بکش.اين نوشته به درد تو نمی خورد.من دوست ندارم نوشته من باعث غرق شدن تو در منجلاب فساد و گناه شود.

چی گفتی؟به من ربطی نداره؟اصلا حالا که اينطور شد من داستان را ادامه می دهم.اگر منحرف شديد مقصر خودتان هستيد:

داستان از آنجا شروع شد که من در خانه تنها بودم.نصفه های شب از پنجره اتاق بيرون را نگاه ميکردم که ناگهان...

ای بابا!!!پسر حيا کن.خجالت بکش.شرم داشته باش!!!مثل اينکه زير۱۸ سال و بالای ۱۸ سال سرتان نمی شود نه؟منکه اول داستان گفتم فقط بالای ۱۸ سال بخوانند.چرا توجه نمی کنيد؟بی دقتی تا کی؟مهمترين عامل عقب ماندگی کشور ما همين بی توجهی و بی دقتی شما جوانهاست.نمی گذاريد آدم با خيال راحت يک داستان بالای ۱۸ سال تعريف کند!!!اصلا حالا که اينطور شد من بی خيال داستان شدم.تا روزی که حرف گوش کن نشده ايد از داستان بالای ۱۸ سال خبری نيست.حالا هم برويد مسواک بزنيد و بعد لالا کنيد.راستی جيش و بوس هم فراموش نشود!!!

                                                                                    عزت زياد

*****

چند نکته:

۱-  

tavvaf

عکس فوق متعلق به محمد جواد طواف می باشد که مدتی است از وبلاگ رنگين کمان خارج و هنوز برنگشته است!!!نامبرده که دچار اختلال روده بزرگ می باشد،قبل از مفقود شدن،ادعای جبرييل بودن داشته و خود را حامل وحی می دانست.عده ای معتقدند جبرييل شدن وی ارتباط مستقيمی با حضور ايشان در کلاسهای بنيان داشته و جمعی نيز ميگويند با توجه به شناختی که از طواف دارند ممکن است وی در آينده خود را خدا بنامد.

کسانی که هيچگونه اطلاعی از وی ندارند با شماره تلفن ۰۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰ تماس گرفته و خانواده ای را از نگرانی برهانند!!!

۲-معرفی وبلاگ بنده توسط روزنامه کيهان هم از اتفاقات منحصر به فرد روزگار است. لحن زيبای روزنامه در وصف رييس جمهور شلخته بسيار زيبا و دلنشين بود


دنباله Add to Del.icio.us Balatarin