چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۳
شلخته افشا کن عناصر را رسوا کن!!!

ما منتظريم که محرمعلی از سفر برگردد

زمينه سوغاتی خوردن مهيا گردد

 آن روز پشمک شيرين مال ما

و راحت الحلقوم برای شما

اسامی که در زير ميايد تعدادی از عناصر جدول تناوبی مندليف هستند که هرچند وقت يکبار به دلايل مختلف از قبيل يونيزاسيون و ... دارای بار منفی شده و به تبع آن دست به تحرکاتی ميزنند که اين تحرکات شديدا مورد داشته و عدم رعايت موازين اخلاقی از اولويت تحرکات آن عناصر خود فروخته می باشد:

۱- طنين يک ترانه:عنوان وبلاگش مجالس لهو و لعب را برای انسان تداعی ميکند.واژه طنين يادآور شوهای بسيار پرتحرک طنين می باشد.واژه ترانه هم بسيار بدآموزی داشته و نوع شاد آن اعم از يساری و قادری در ايجاد تحرک موثر می باشد.فرديکه چنين عنوانی را برای وبلاگ خود انتخاب کرده قطعا اهل تحرک بوده و دارای مورد می باشد!  راستی گفتم ترانه دلم برای دختر همسايه تنگ شد!اسم او هم ترانه بود!!!

۲- مهسا هميشه بهار:بسيار اکتيو و متحرک!«خودت خبر نداری/ماه شبای تاری/تو صد تا فصل سرما/گل هميشه بهاري!!!»شعری که خوانديد بيانگر ارتباط اين عنصر خود فروخته با گروه آريان می باشد.نقل می کنند که وی تحرک زيادی داشته و به هنگام شنيدن آهنگ «امشب ميخوام رو ابرا همدم ستاره ها شم» تحرکات از نوع موزون خود را تا چندين برابر افزايش ميدهد!

۳- مرداب پير:از عناصر خيلی خيلی متحرک!دوستان نزديکش ميگويند دايما در حال ورجه وورجه می باشد.می گويند او آنقدر پايه تحرک است که وقتی موبايلش زنگ ميزند به جای جواب دادن به آن،با صدای زنگ،تحرکات موزون از خود ساطع مينمايد!!!علاوه بر تحرکات ذکر شده وی با نام جعلی عالمتاج خانوم عليه جامعه محترم آقايان نيز تحرکاتی انجام داده است.

۴- شيدا:در هنگام فروش آلوچه و آلبالو خشک در بازارچه خيريه پيام اميد،تحرکات فراوانی از خود نشان داد.اين عنصر خودفروخته با فروش لواشکهای فاسد،نه تنها دست به تحرکات فراوان زد بلکه باعث شد تا روز بعد شمار زيادی از خريداران،سر از بيمارستان درآورند.

۵- محمد جواد طواف:يک عنصر خود فروخته واقعی!دارای تحرک فراوان به نحويکه از شدت تحرک هر هفته با بچه های ارکات به کوه ميرفت.ظاهرا او در کوههای اطراف تهران به دنبال غار حرا ميگشت تا شايد از طريق جبرييل بر وی وحی شبانه نازل گردد!

۶- خاتون:منابع آگاه خبر ميدهند که وی هفته قبل در مراسمی حاضر شده و تحرکات فراوانی از خود بروز داده است.خود وی نيز طی يک نامه الکترونيکی،متحرک بودنش را تاييد کرده و از اين امر دفاع نموده است.

۷-يک مرد تنها:اين مرد تنهای فريب خورده و دارای تحرک،دلايل مترک بودنش را در وبلاگ خود به طور کامل شرح داده است!

۸-فريد تقدير من:اصولا برای کوبيدن پتک بر جمجمه بعضيها هيچ دليلی لازم نيست.از فرط علاقه شديد به آقای فريدخان اسم وی را هم در ليست جدول عناصر مندليف درج نموديم!!!لطفا جمجمه تان را آماده کنيد!

علاوه بر اينها دوستانی مثل کاپيتان آريا ، داريوش کبير ، پاييز آبی ، زهرا اچ بی و ... نيز در ليست جدول تناوبی متحرکين هستند که به دليل کمبود پتک مناسب،در فرصتهای بعدی سراغ جمجمه های آنها خواهيم رفت!!!

 ما در ترکی کلمه «ساللاخ» داريم!افراديکه با ادبيات ترکی آشنا هستند بروند معادل آن را پيدا کنند.افراديکه آشنا نيستند بروند از آنهايی که آشنا هستند بپرسند!بعد همه بيايند به من بگويند چون خودم معنی آن را بلد نيستم!ما با پتک بر جمجمه ها خواهيم کوبيد!!!

****

خداييش من گناه ندارم که بخواد پتک بخوره تو جمجمه من؟رحم کن عزيز من جوونم ها! کلی آرزو دارم.نزن آخ سرم له شد نزن بابا نزن


دنباله Add to Del.icio.us Balatarin