یکشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٤
لايحه تسهيل ازدواج جوانان

ملت همیشه در صحنه و غيور سلام عليکم!

همانگونه که مستحضريد جوانان يکی از مهمترين اقشار جامعه هستند.بنده هميشه به ياد آنها بوده و مشکلاتشان را مد نظر قرار می دهم.عمده ترين مشکل جوانان ما معصل ازدواج می باشد.برای رفع اين معضل بايد فکری اساسی و ريشه ای انجام داد.اينجانب رييس جمهور شلخته همراه با يک گروه از کارشناسان خبره و آگاه در زمينه فنون ازدواج و طلاق،لايحه ای تدوين نموده ايم که با کمک آن مشکل ازدواج از بيخ و بن حل می شود.اين لايحه،لايحه تسهيل ازدواج جوانان نام دارد.شاعر که خودم باشم در اين زمينه فرموده ام:

برای حل مشــــــــــکل ازدواج   چرا نشسته ای چنين هاج و واج

من شده ام رييس جمهور تو   تا بکنــــم درد تــو را زود عــــــلاج

جهت آشنايی شما ملت فهيم با لايحه مذکور،به قسمتهايی از آن اشاره می نمايم تا بفهميد که اينجانب چقدر به فکر حل ريشه ای مشکلات جوانان هستم:

ماده۱ـ در راستای ترغيب جوانان به امر ازدواج،حداکثر سن ازدواج برای پسرها ۲۵ و دخترها ۲۳ سال تعيين می گردد.

ماده۲- افراديکه بعد از رسيدن به حداکثر سن تعيين شده،اقدام به ازدواج ننمايند به ازای هر ماه تاخير،بايد مبلغ ده ميليون ريال،به حساب سازمان امور ازدواج جوانان واريز نمابند.کليه وجوه حاصل از بابت اين امر،صرف ازدواج ساير جوانان خواهد شد.

ماده۳- کليه دختران موظفند به اولين خواستگار خود جواب مثبت داده و مقدمات عروسی را فراهم نمايند.متخلفين تحت پيگرد فانونی قرار خواهند گرفت.

ماده۴- حداکثر مهريه درخواستی دختران ده عدد سکه بهار آزادی تعيين ميگردد.درخواست شيربها و وجه نقد تحت هر عنوان ديگری خلاف مقررات بوده و مجرمين به حبس از يک تا ۶ماه محکوم خواهند شد.

ماده ۵- ارايه هرگونه پيش شرط برای خواستگاران جوان از قبيل داشتن منزل،ماشين،کار،ثروت و ... ممنوع می باشد.

ماده۶-هرگونه پاسخ منفی به خواستگاران از قبيل قصد ادامه تحصيل،عدم آمادگی برای ازدواج و... سرپيچی از قانون تلقی شده و مستوجب مجازات است.

ماده۷-چنانچه دختری به پسری علاقمند شد موظف است ظرف ۷۲ساعت مقدمات خواستگاری را فراهم نمايد.پسر نيز بايد ۲۴ ساعت پس از دريافت پيشنهاد جواب مثبت خود را ابراز نمايد.

ماده ۸- چنانچه دختری از يک پسر خواستگاری کند مبلغ ۱۰۰ميليون ريال از محل درآمد ماده ۲اين قانون به وی پرداخت خواهد شد.

ماده ۹- کليه آقايان می توانند بدون اخذ رضايت نامه از همسر خود اقدام به تجديد فراش نمايند.اين ماده جهت حل مشکل مازاد دختران دم بخت بوده و پس از ايجاد تعادل،موضوعيت خود را از دست خواهد داد.

لازم به ذکر است که اصولا اجرای چنين قانون مناسب و به دردبخوری تنها در سايه مهر ورزی و عدالت و غيره انجام پذير می باشد.

نوکر همه ملت هميشه در صحنه:رييس جمهور شلخته مهرورز!(شلخته خالی سابق)

***

* چند روزی که کرمان بوديم بسی خوب بود! بعدا اگر فرصتی شد حتما يک سفرنامه کرمان می نگاريم!جای همه تان خالی بيد!

** بعضيها پس کی می خوان آش رشته بدن؟

*** نيکا جان خوش اومدی.


دنباله Add to Del.icio.us Balatarin