دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٤
در وصف احمدی نژاد

در راستای اثبات اينکه ما نيز پا به پای شاعران فلسطين به رئيس جمهور مهرورزمان عشق می ورزيم اينجانب شلخته، غزلی تقديم می کنم به پيشگاه آن رئيس جمهور محبوب. تا چه در نظر آید و چه در قبول افتد:
 
بنده(۱) و حافظ و سعدی و بگور(۲)
همره مولوی و شمس و تاگور(۳)
 
عاشق روی تو بوديم از ازل
عاشق روی توئيم تا لب گور
 
آه محمود! تو مگر انسانی؟
تو فرشته ای گمانم يا حور
 
تو بيا در بغلم باش کمی!
نه! نيا! اين تن من شد مور مور!
 
بنده قورباغه شدم در غم تو
باورت نيست بفرما:قور قور!
 
عاشق بوی تو و موی توام
کشته روی تو مرا هاله نور!
 
کاش می شد که تو را ماچ کنم
ولی افسوس ز من هستی دور
 
بسکه با مزه ای و با نمکی
از زيادی نمک گشتی شور
 
ديگران نی بزنند در غم يار
من زنم از غم عشقت شیپور!(۴)
 
تا به جز تو نشوم عاشق کس
می کنم چشم خودم را من کور
 
ای شلخته تويی استاد غزل
عاشق شعر توام مرد فکور!
 
خوب بييييييييييييييد؟
 
پاورقی:
(۱) بنده: يکی از شاعران بزرگ معاصر که گاهی با نام شلخته شعر می گويد و نويسنده اين وبلاگ نيز می باشد!
(۲) بگور: از شاعران بزرگ تاريخ ادبيات ايران. وی متولد برره بوده و نقل است که اشعارش کاملا خالصانه و صادقانه بوده است. وی تنها شاعری بود که در قبال اشعارش از کسی پول نگرفت.
(۳) تاگور: يک شاعر هندی که خيلی به درد قافيه می خورد. احتمالا اگر اين شاعر وجود نداشت اين شعر هم خلق نمی شد.
(۴) شیپور: يک چيز دراز و بلند که صدا می دهد. مولوی در مثنوی خود شعری دارد به نام شیپور نامه که اينگونه آغاز می شود: بشنو از شیپور حکايت می کند / وز جداييها شکايت می کند.
 

دنباله Add to Del.icio.us Balatarin