یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٥
در وصف همجنس‌بازی

با توجه به اينکه در روزهای گذشته مسائل مربوط به همجنس‌بازی مورد توجه جامعه محترم وبلاگنويسان قرار گرفته و از آنجاييکه بنده نيز خود را يکی از اعضای اين جامعه گسترده می‌دانم لذا نتايج سالها تحقيق و مطالعه در زمينه همجنس‌بازی را تقديم شما عزيزان می‌نمايم:

همجنس‌بازی و انواع آن

يکی از مهمترين موضوعات عصرحاضر که توجه بسياری را نيز برانگيخته است، همجنس‌بازی و چگونگی برخورد با اين پديده می‌باشد.برای بررسی اين موضوع، ابتدا به تعريف واژه بازی می‌پردازيم:

بازی عبارت‌است از اينکه يک‌نفر با يک‌نفر، يک‌نفر با چندنفر، چندنفر با يک‌نفر ويا چندنفر با چندنفر به انجام اموراتی بپردازند و از آن لذت ببرند. به اين‌ترتيب، همجنس‌بازی به لذتی منجر می‌گردد که از بازی دو فرد همجنس ايجاد شده است.

به‌طور کلی دو نوع همجنس‌بازی در جامعه وجود دارد:

الف) دختر با دختر: اين‌قسم از همجنس‌بازی از لذت‌بخش‌ترين انواع آن‌است. آنها که طعم همجنس‌بازی دخترانه را چشيده‌اند به نيکی از آن ياد می‌کنند. زنان بسياری هستند که با يادآوری روزهای شيرين بازی با همجنس، اشک از چشمانشان سرازير می‌شود. از مهمترين روشها برای رسيدن به اوج لذت در روابط دختر با دختر،‌ خاله‌بازی را می‌توان نام برد. در اين روش دخترها در سنين ابتدايی و يا پايين‌تر با همجنسان خود به بازی پرداخته و لذت می‌برند.

ب) پسر با پسر: اين شيوه همجنس‌بازی نياز به انرژی و توان بيشتری دارد. معمولا در بازی پسر با پسر،‌ خستگی مفرط نيز حاصل می‌شود. به دليل روحيه جنگجويانه و خشن پسرها، ممکن‌است همجنس‌بازی آنها توام با ضرب‌خوردگی و خونريزی نيز باشد. در اکثر مواقع، ميل به بازی پسرها با ترتيب دادن يک مسابقه فوتبال ارضا می‌شود. در گذشته تيله‌بازی و سرگرمی‌هايی از اين‌دست نيز رواج داشت.

سابقه همجنس‌بازی: در متون کهن ادبيات کشورمان به لزوم برقراری روابط ميان همجنس‌ها اشارات زيادی شده است. شيخ شلخته در کتاب «آداب‌اللعب مع‌الجنس‌المشابه» می‌گويد:

کند همجنس با همجنس بازی   حسن با مجتبي، ليلی با نازی

بيت زير نيز از جمله ابيات منسوب به شيخ شلخته است:

کند همجنس با همجنس پرواز   شترمرغ با شترمرغ!، غاز با غاز


دنباله Add to Del.icio.us Balatarin