یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸۸
پدر رفت... واسه همیشه رفت. پدر بی صدا رفت...

دنباله Add to Del.icio.us Balatarin