پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸۱
قرار وبلاگی
امروز به دعوت پسرايرونی رفته بوديم کافی شاپ.چند نکته در مورد اين قرار بايد عرض کنم:

۱-از دوستان قرار قبلی،تعداد زيادی حاضر بودند:احسان،جواد عزيز،بانوی ارديبهشت دوست داشتنی،مرتيا خانوم ناز،مژگان بانوی محترم،گربه های اشرافی،تفنگدارها،نيما وی سی توپولی،احسان هکر،ليلی(انار) شيطون،سيامک آتيش پاره،جهان بيکس،اتاق آبی،نصراله سکرترکيانفر و...
۲-علاقه شديدی داشتم که تعدادی از دوستان عزيزم را از نزديک ببينم که خوشبختانه موفق به ديدار چندنفر از آنها شدم از جمله:رضا و اسپايدر،مريخی ،دخترمشرقی که واقعا نمونه کامل يک دختر نجيب مشرقی بود،شوريده، متلک و...

۳-باتعدادی از وبلاگها برای بار اول آشنا شدم: بهار که خيلی ساکت بود،مهساجان،بابک جردن، خاله ريزه،مسيحا،بارانی،بارش عشق و...

۴-دوست داشتم چند نفر از وبلاگ نويسها هم اونجا باشن که متاسفانه تشريف نداشتند:
ستاره های جذاب و دوست داشتنی،دوست عزيزم سحر،و...

۵-تفنگدارهای عزيز ضمن معرفی خودشان اعلام فرمودند که بنده(يعنی جناب شلخته)موفق به پاس نمودن درس حقوق تجارت نگرديده ام.در همينجا به اطلاع عموم ملت ايران ميرسانم که اين خبر ساخته و پرداخته عوامل استکبار جهانی بوده و ما در درس مذکور موفق به کسب نمره ۱۳ گرديده ايم(نمره های تفنگداران در درس مذکور در دفتر حزب موجود می باشد.

۶-اگرچه کاريکاتورهای دخترمشرقی خيلی فيمينيستی بود اما ما از حقمان گذشتيم و از دعوت آقايان برای تحريم وبلاگ ايشان خودداری نموديم

۷-مرتيا جون و مريخی عزيز از عوامل نفوذی بيگانگان در اين گردهمايی بودند که توسط بنده و اسپايدر عزيز شناسايی وبه مراجع ذيصلاح معرفی گرديدند.

۸-مژگان بانو،مرتيا و تفنگدارها تصميم داشتند در پايان مراسم بنده را به قتل مشکوک برسانند.

۹-اگر تعدادی از وبلاگها را نام نبردم به علت حافظه بسيار قوی اينجانب می باشد.به دليل اينکه خودکار و کاغذی همراه نبرده بودم فقط اسامی دوستانی را ذکر کردم که به خاطرم می رسيدند.

۱۰-اميدوارم باز با دوستان خوب ديدار کنم.اسپايدر عزيز امروز شرمندمون کردی.ممنونم ازت.احسان،جهان و شوريده جان منتظر عکسها هستم.


دنباله Add to Del.icio.us Balatarin