دوشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۱
حزب جوانان زير آفتاب
در راستای اينکه بعضی وقتها،بعضی خبرها را می شنويم که خيلی خوشحال کننده می باشند لذا توجه شما را به آخرين خبر خوشحال کننده ای که اخيرا شنيده ام جلب می نمايم:
خانم زهرا شجاعی مشاور رييس جمهور اعلام کرد اگر هر پسری با يک دختر ازدواج کند يک ميليون و هفتصد هزار دختر ازدواج نکرده خواهيم داشت.
دلايل خوشحالی بنده:
۱- اينجانب آقا نادر پس از ۱۳۵۹ بار خواستگاری رفتن،هنوز از هيچ دختر خانمی جواب مثبت دريافت ننموده ام.احتمالا اين خبر باعث ايجاد تغييراتی در رفتار دختر خانمهای کمی تا قسمتی مغرور خواهد شد.
۲- از آنجاييکه در کشور ما اقليت حرف آخر را می زند از اقليت بودنمان خوشحاليم.
۳- با توجه به کمبود پسر،از امروز دخترهای عصا قورت داده ديروزی به خواستگاری آقا پسرهای مظلوم خواهند رفت.
۴- فقدان پسر در جامعه باعث می شود تعدد زوجه در جامعه رواج يافته و سازگاری زنان با هوو افزايش يابد.

دنباله Add to Del.icio.us Balatarin