یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸۱
جهت خالی نبودن عريضه
شعری که می خوانید فقط جهت خالی نبودن عریضه و اینکه وبلاگمان را گردگیری کنیم سروده شده است وهیچگونه منظور دیگری از سرودن این شعر نداشته ایم.در ضمن این نکته را معروض می داریم که شعری که الان خواهید خواند در عرض کمتر از بیست دقیقه سروده شده است:

دختران کاین جلوه در اینجا و آنجا میکنند
ده عدد دوست پسر هر هفته پیدا میکنند

پرسشی دارم زدخترهای تهران باز پرس:
ماپسرها را چرا اینگونه شیدا میکنند؟

ابتدا با ناز و خشم و عشوه تورت میکنند
بعد از آن هی وعده امروز و فردا میکنند

با دماغی رو به بالا،قامتی بس خوش تراش
در میان کوچه های شهر غوغا میکنند

گوییا باور نمی دارند ما هم آدمیم
کاین همه جور و جفا در حق ماها میکنند

این شعر بنابه دلایل مختلف،در همینجا به پایان میرسد.
***

۱-در ميان جماعت وبلاگ نويس سه نفر هستند که تا صبح آنلاينند.اين سه نفر عبارتند از پسرايرونی،شوريده،و همينطور بنده يعنی عاليجناب شلخته البته اگه داخل وبلاگ نويسها نفر محسوب بشم.اما من يکی دوروزه همه رو از رو بردم.

۲-ما هم واسه خودمون کابينه تعيين کرديم.اعضای کابينه ما عبارتند از:

الف)جوادوزير کشور
ب)مرتياوزير امور خارجه
پ)دخترمشرقی وزير مسکن وشهرسازی
ت)تفنگدارها وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح
ث)مجهول وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکی
ج)بابک جردن وزير اموراقتصاد و دارايی
چ)مژگان بانو وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی
ح)گربه های اشرافی وزير نفت
خ)ميرزاقلمدون وزير آموزش وپرورش
د)اسپايدروزير راه و ترابری
ذ)اناروزير کشاورزی
ر)احسان هکر وزير علوم،تحقيقات و فناوری
ز)پسرايرونی وزیر پست،تلفن وتلگراف
برای ساير وزارتخانه ها افراد مناسب هنوز انتخاب نشده اند.در ضمن جناب شوريده به عنوان معاون اول و مشاور مخصوص بنده فعاليت خواهند کرد.
همچنین حسام عزیز سخنگوی دولت ما خواهند بود و آخرین اخبار دولت را به استحضار ملت خواهند رساند.
۳-ظاهرا زياد چرت و پرت گفتم نه؟پس فعلا خداحافظ تا بعدهمه تونو دوست دارم هوارتا.

دنباله Add to Del.icio.us Balatarin