شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۱
 
ديروز جمعه بود.همه جا تعطيل.اما نه!دلها تعطيل نبودند.ديروزفرصتی بود برای دلها تا مهر بورزند.ديروز تمرين عاشقی بود.ديروز همه عاشق بودند.ديروز روز زيبايی بود.
درود بر تمام دوستانی که حماسه ۱۶اسفند را خلق کردند.
****
شعری که ميخوانيد يکی از سروده های اينجانب شلخته می باشد که در يکی از روزهای سرد زمستانی سروده شده است.(با کسب اجازه از پروين اعتصامی)

روزی گذشت دخترکی از کنار من
دل شد اسير و وصالش زبنده خواست

پرسيدم از دل ديوانه اين سوال:
کاين تابناک کيست که فتان و دلرباست؟

دل گفت:من چه بدانم که کيست او؟
دانم همانقدر که متاعی گرانبهاست

گفتم به آن بت سيمين ماه روی
آيا حقيرلايق حمالی شماست؟

نزديک من شد و با ناز و عشوه گفت:
ماشين زير پای تو بنز است؟پرشياست؟

گفتم که ای بت خوش آب و رنگ من
تنها وسيله نقليه ام دوپاست!!!!!!!

گفتا به خشم و غضب:پس برو برو
همچون تويی نه لايق گنجی مثال ماست!

فهميدم آن زمان که در اين روزگار پست
بی پول و بی پله عاشق شدن خطاست!!!

شعر فوق همينجوری سروده شده است.وگرنه ما عمرا عاشق همچقن آدمای خودخواهی نميشيم.
****
چند نکته از ديدار ديروز:

۱-من و ميرزاقلمدون برای روز جمعه راس ساعت ۹ در پيچ شمرون قرارگذاشته بوديم تا از اونجا راهی فرهنگسرای شفق بشيم.ام من صبح ساعت ۱۰:۳۰ دقيقه از خواب بيدار شدم.ساعت ۱۱:۳۰ دقيقه هم رسيدم پارک.خلاصه پيش ميرزا قلمدون حسابی ضايع شدم.

۲-ديروز فهميدم مجهول عزيز استعداد خوبی در شنا داره.اين نکته رو وقتی متوجه شدم که ايشان با کله به داخل حوض آب موجود در پارک شيرجه رفتند.

۳-جلسه هيات دولت ديروز با حضور اينجانب شلخته(رييس جمهور جوانان زير آفتاب)و وزرای بنده:وزير کشور،امورخارجه،راه وترابری،دفاع،بهداشت ودرمان،امور اقتصاد ودارايی،فرهنگ وارشاد،آموزش و پرورش،کشاورزی،علوم وتحقيقات وفناوری و پست و تلفن و تلگراف برگزار شد.معاون اول کابينه هم با تاخير خودش را به جلسه رساند.قرار است سخنگوی محترم دولت،طی جلسه ای مواضع دولت را به اطلاع عموم برساند.

۴-در جلسه ديروز چند فقره انتصاب به شرح زير انجام گرفت:

الف)ننه کلاغه وزير اطلاعات
ب)باباحميد وزيرکار و اموراجتماعی
پ)متلک وزير امربه معروف ونهی از منکر(در دست احداث)
ت)مريخی رييس سازمان تحقيقات فضايی
ث)مهسا رييس سازمان محيط زيست
ج)نصراله سکرتر رييس سازمان تربيت بدنی
چ)ستاره هارييس سازمان هواشناسی
ح)مژده رييس سازمان تبليغات
خ)کيانفر رييس سازمان بهزيستی
ما افتخار ميکنيم که کابينه مان جزو تخصصی ترين کابينه هاست.

۵-ديروز بنده با شاه شهرقصه هاپيمان صلح امضا نموده و خواستار ارتقا روابط ديپلماتيک تا سطح سفير شديم.در همين راستا از امروز،اينجانب سفارتخانه شهرقصه ها(سفارتخانه=لينک)را در وبلاگ خودم افتتاح نمودم.محور عمده بحثهای ما،لزوم وحدت در مقابل خطر نفوذ عوامل بيگانه از قبيل بلاگ اسقاط(بلاگ اسپات سابق)بود.

۶-مرتياجون اگه گرسنه ای اين جمله رو بخون:خوردن استيک با نوشابه و سيب زمينی چه حالی ميده!!!!دوستتون دارم هوار تا!!!

دنباله Add to Del.icio.us Balatarin