دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٢
بازگشت،واکنش پنجم و ۲۹فروردين...
در پی درخواستهای فراوان وبي شمار ملت غيور و هميشه در صحنه بلاگستان،ما برگشتيم!!(خداييش کسی اصلا محلمون نذاشت).واقعيت اين بود که احساس کردم بخش اعظم حقوق من صرف اينترنت ميشه.واسه همين جهت صرفه جويی سياست انقباضی در پيش گرفتم و۱۶ روز،وبلاگ رو تعطيل کردم!!
در مدتی که نبودم خيلی کارها انجام دادم.مثلا سينما رفتم وفيلم آموزنده واکنش پنجم رو ديدم.

آموخته های من از فيلم واکنش پنجم:
با توجه به اينکه واکنش پنجم خيلی آموزنده بود در نتيجه ما خيلی چيزها ياد گرفتيم.مثلا ياد گرفتيم که زنها هم آدمند،پوست دارند.گوشت واستخوان دارند.دارای احساس و خيلی چيزهای ديگر می باشند!!!ما فهميديم که مردها بايد برای زنشان پژو بگيرند.فهميديم که زنها هميشه بايد به رستوران بروند وغذايشان را آنجا صرف کنند.ما پس از تماشای فيلم،از مرد بودنمان خجالت کشيديم و احساس کرديم که مردها خيلي بدند.در نتيجه جوگير شده وبا صدای بلند شعار داديم:«مرد را بايد کشت،چه با لگد چه با مشت!!!»
ما فهميديم که مردها عامل اصلی انقراض نسل دايناسورها هستند وحالا قصد دارند نسل زنها را منقرض کنند.ما آموختيم که مردها چيزی سرشان نمي شود.متوجه شديم که مردها فکر ميکنند قانون نوعی ميوه است که آبش را در کوزه ميخورند.فهميديم زنها خيلی عاقل و فهيم تشريف دارند.و حالا ضمن ابراز تاسف وشرمندگی از بابت مرد بودنمان،اعلام مي نماييم:«از پسر بودن پشيمان گشته ايم***مرحمت فرموده ما را زن!!!کنيد»
اين بود انشای من.
******
کسانی که ۲۹ فروردين نبودند چيزی از دست ندادند.راستش قرار روز جمعه از بس شلوغ بود که جز خستگی حاصلی نداشت.البته فرصتی بود برای تجديد ديدار با تعدادی از دوستان.
در مورد ۲۹ فروردين فقط اينو ميگم که کافی شاپ صفويه مملو از وبلاگ نويسانی بود که نمی شناختمشان.من با عده ای از دوستان آشنا پس از اينکه ازدحام صفويه رو ديديم رفتيم در کافی شاپ غروب اتراق کرديم که البته از آنجا هم بيرونمان نمودند!!!ما هم در کمال پر رويی به محل ديگری رفتيم
نکات قرار:
۱-از ديدن اعضای کابينه خودم خوشحال شدم.
۲-سيب زمينی سرخ کرده با سوسک برشته خيلی خوشمزه ميشه.امتحانش مجانيه!!!(قابل توجه مهسا خانوم و ننه کلاغه عزيز)
****
ساير نکات:
۱-چند روز پيش فهميدم که نساخانوم به دليل وجود گرايشهای مردسالارانه در وبلاگ بنده،اينجا رو تحريم کرده و به همين دليل به وبلاگ من سر نميزنه!!!!

۲-ظاهرا جرج بوش از غيبت من سواستفاده وصدام رو ساقط کرده.احتمالا ستاره عزيز (ستاره۲) در تصرف بغداد با جرج بوش همدست بوده است.

۳-اين مدت که دور از وبلاگ بودم جدا سخت بود.از همه شما که فراموشم نکرديد يک دنيا ممنونم.

دنباله Add to Del.icio.us Balatarin