یکشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٢
توطئه دشمن!!!!
روزنامه همشهری امروز نوشت:
مغز زنان می تواند ارتباطهايی را برقرار کند که هيچگاه مغز مردان قادر به آن نيست.عده ای اين مهارت را «هوش حسي»می نامند.
مغز زنان همچنين ميتواند عواطف ديگران را بسيار دقيقتر دريابد.هر دو جنس متوجه خوشحالی طرف ديگر ميشوند اما مردان ديرتر متوجه ناراحتی زنان ميگردند.
دختران معمولا زودتر صحبت ميکنند و سريعتر ميتوانند بخوانند.دليل اين مساله اين می تواند باشد که زنان در هنگام خواندن از هر دوسمت مغز خود استفاده می کنند.
زنان لغات بيشتری که با حروف مشابه آغاز می شوند به خاطر مي آورند و کلمات هم معنی بيشتری پيدا ميکنند.در طول جاده،زنان بسيار بيشتر از مردان به چيزهايی که می بينند توجه می کنند.
حافظه زنان در تمام سنين بسيار بهتر از مردان است.زنان توانايی بيشتری در ارتباط دادن نامها با چهره ها در مقايسه با مردان دارند.و همچنين آنها بيشتر اسامی را به ياد مياورند.
تحقيقات نشان می دهد مغر مردان سريعتر از مغز زنان افت پيدا می کند.حافظه ضعيف،توانايی کمتر در توجه کردن،حالت افسردگی بيشتر ومتعاقبا زود خشمگين شدن مردان نتيجه اين مساله است.مردان با بالا رفتن سن عبوس تر می شوند و اين مساله را می توان مرتبط با مغز آنان دانست.
***
در پی درج اين مطالب سخيف،موهن و شرم آوردر روزنامه درپيتی همشهری،رييس جمهور شلخته بيانيه ای بدين شرح صادر کرد:

پسرهای جوان زيرآفتاب سلام
بار ديگر دست امپرياليسم و صهيونيسم و کمونيسم و رماتيسم و کوبيسم و سور رئاليسم و غيره از آستين روزنامه همشهری بيرون آمد.هرچند قلم به دستان مزدور روزنامه همشهریسعی در پنهانکاری و مخفی کردن دست امپرياليسم و ...داشتند اما حواسشان نبود که دست زيرآستين پنهان نمی ماند.يادشان نبود که پيراهن آستين کوتاه پوشيده اند و ما ميبينيم آنچه که آنها دوست ندارند ببينند(چی گفتم خودم هم نمی دونم).آری هم اکنون بر پسران غيور زيرآفتابی که احساس ميکنند به تواناييها و لياقتهايشان اهانت شده واجب است که برخيزند و مشت محکمی بر دهان فروشندگان همشهری و دکه داران بزند تا باشد که ديگر از اين غلطها نکنند.مگر روزنامه کم داريم که ميروند همشهری ميفروشند؟
«۸۲/۴/۱۵ شلخته دبير کل حزب جوانان زير آفتاب»
***
در پی انتشار اين بيانيه،جمعی از پسرهای غيور زيرآفتابی با تجمع در مقابل دفتر حزب شعر ميدادند:
«شلخته جون چه ماهی ــــ فدات بشم الهي»
*****
چند نکته:
۱-جمعه اين هفته قراره فيلم سينمايی «زيرآفتاب سوزان»از سينما۴ پخش بشه.توصيه ميکنم ببينيد.راستش توی فيلم چند تا جوان زيرآفتاب بازی کردن

۲-ديدين اينبار چه زود برگشتم؟با اجازه تون تصميم گرفتم از اين به بعد مرتب تر بنويسم.فقط دوست دارم بدونم شما از نوشته های من چی ميخواين.آخه از بس من به دموکراسی پايبندم که نگو.اصلا دموکراسی داره خفم ميکنه.
***
در مورد مراسم يادبود بابک خرمدين بايد بگم که ظاهرا با شور و حرارت خاصی برگزار شده هرچند کارشکنيهايی برای جلوگيری از برگزاری مراسم وجود داشت.
آيدا آيلار در گزارش خود آورده آست:

رقص مشعلها در قلعه بابک:
دهها مشعل در قلعه بابک به نشانه تقدير از شعله های هزارساله آزاديخواهی و عدالت شامگاه روز ۵ شنبه در دستان هويت طلبان و آزاديخواهان رقصيد.هر ساله در قلعه بابک مراسم رقص مشعلها در يادبود آتشهای برافروخته قشون بابک برگزا می شود و از صحنه های خيره کننده ای برخوردار است.

آهنگران در قلعه بابک!:
همزمان با برگزاری مراسم قلعه بابک بلندگوهای بسيار قوی ای که توسط اردوگاه تازه تاسيس نيروهای انتظامی در محوطه پایین هتل بابک کار گذاشته شده اند اقدام به پخش نوحه آقای آهنگران با صدای بلند کرده اند.اين در حالی است که نيروهای انتظامی از حمل هرگونه بلند گو توسط مردم ممانعت نموده وسايل صوتی را توقيف می کنند.

در قلعه بابک بانوان و دوشيزگان دوشادوش مردان و پسران شرکت کرده اند:
حضور گسترده بانوان و دوشيزگان همراه با مردان و پسران خويشاوند باعث حيرت گرديده است.
اين امر سبب شده تا در بسياری از سخنرانيها از استقامت زنان ترک در طول تاريخ حکايتها نقل شود.تومروس آنا و نيگار و هجر و سارا و زينب پاشا و تئللی زری و سريه و مدينه گلگون و مرضه اسکويی و همسر وفادارو پر تحمل نماد مقاومت جهان مرحوم صفرخان قهرمانی از جمله نامهايی هستند که برزبان سخنرانها رانده می شوند.
***
باز هم زياد حرف زدم.پس خداحافظ

دنباله Add to Del.icio.us Balatarin