دوشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٢
امان از دست خانمها

روزنامه ياس نو-دوشنبه ۱۳ مرداد:

اولين جلسه دادگاه زنی که در يک حرکت انتقامجويانه با روغن داغ موجب سوختگی يکی از اعضای بدن همسرش شده بود برگزار شد.

نوزدهم ديماه سال ۸۰ زن جوانی به دليل تصور خيانت همسرش به او،با وی درگير شد.بعد از چند دقيقه داد و فرياد، مرد خانه را ترک کرد. 

زن خشمگين در خانه راه ميرفت و با خود به چگونگی انتقام از همسرش فکر ميکرد.تصور اينکه مرد با يک پرستار مجرد ارتباط برقرار کرده بود برايش قابل تصور نبود.

چند ساعتی طول کشيد تا زن کمی آرامش يافت اما حس انتقام گيری وی را رها نميکرد!!!.ساعت۲بامداد بود که مرد به خانه بازگشت و برای اينکه دعوا از سر گرفته نشود،لباس خواب خود را پوشيده و به اتاق خواب رفت.

زن با ديدن دوباره چهره همسرش خشم وجودش را پرکرد وبه سمت آشپزخانه رفت.دلش ميخواست به هر طريقی شده شوهرش را مجازات کند.ناگهان چشمانش بر روی ظرف روغن ثابت ماند.گاز را روشن کرده و مقدار زيادی روغن را در يک پاتيل داغ کرد.وقتی کاملا از داغ شدن آن مطمئن شد،به سمت اتاق خواب رفته و در يک حرکت غافلگيرانه روغن داغ را بر روی بدن همسرش خالی کرد و فرياد مرد به هوا برخاست.

زن با سرعت اتاق را ترک کرد و به تظاهر اينکه خانه را ترک کرده است در خروجی را بازکرده و سپس در يک اتاق ديگر پنهان شد!!!(امان از دست اين زنها)

مرد که از شدت درد به خود می پيچيد به سوی حمام رفت و پس از گرفتن دوش با يکی از همسايه ها به نزديکترين بيمارستان مراجعه کرد.

فردای آنروز مرد وکيلی گرفت و از همسرش شکايت کرد.وکيل مراحل قضايی را شروع کرد و مرد هم برای مداوا از شيراز به تهران آمد.وکيل مرد جوان حکم جلب زن را گرفته وزن در منزل دستگير و به بازداشتگاه روانه شد.

متهمه در دفاع از خود گفت:من قصد سوزاندن همسرم را نداشتم.تنها می خواستم غذا درست کنم که ظرف روغن از دستم رها شده و بر روی بدن همسرم ريخت!!!(لازم به ذکر است که ساعت وقوع حادثه۴بامداد بوده.کدوم آدم عاقلی ساعت ۴ غذا درست ميکنه؟اونهم از خانمهای اين دوره زمونه که اصلا موقع نهار هم غذا درست نمی کنن و شوهر بيچاره مجبور به آشپزی ميشه کاملا بعيده!!!-شلخته)

متهمه در مراحل بعدی بازجويی ها به سوزاندن همسرش آن هم به دليل تصور خيانت به وی اعتراف کرد.

...

زن متهم حاضر به زندگی با مرد است و مرد نيز تنها با پوزش زن برای انجام اين عمل زشت حاضر به بخشيدن وی است اما زن خود را مقصر نميداند و حاضر به معذرت خواهی نيست(رو که نيست يه چيز ديگه است!!!-شلخته)

رای پرونده تا ۱۰ روز آينده صادر ميشود.

دعای هفته:خداوندا تمامی مردان را از شر چنين زنانی در امان نگهدار!!!

***

چند نکته:

۱-پسرعموی نازنين من از کنکور امسال سربلند بيرون اومد.اين موفقيت رو بهش تبريک ميگم.

۲-عکسهای تور نمک آبرود به دست من نرسيدهمن عکس ميخوام يالا!!!

 


دنباله Add to Del.icio.us Balatarin