دوشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٢
شعر طنز امروز ايران

سلام دوستان گل و بلبل و سنبل بنده!!!

مدتهاست که شعر طنز نگفتم اما اين دليلی بر اين نميشه که شعر طنز نخونم.مرحوم ابوالقاسم حالت يکی از طنزسرايانی است که علاقه شديدی به اشعارش دارم.شعر زير در مورد نان به نرخ روز خورانی است که الحمدالله در جامعه امروزی ما تعدادشان کم نيست.اين شعر از بهترين اشعار اين شاعر بزرگواره:

 نان به نرخ روز خور

کــــهنـه رندی بود نام نامی اش بابا کرم

گــــه فروتن بود و گـــــه انبانه فيس و ورم

دوخت هر دم کيسه و اندوخت دينار ودرم

زيست عــــمری کامياب و مالدار و محترم

                     چون زعهد کودکی تا آخرين ساعت که مرد

                                                   نان به نرخ روز خورد!

در جوانـــــی مدتـــــی لباده و دستار داشت

بعــــد تا چندی کراوات و کت و شلوار داشت

او که در اصلاح روی و موی خود اصرار داشت

ديدمش روزی که از اصلاح صورت عار داشت

                     گاه مو بر رخ نهاد و گاه موی از رخ سترد

                                               نان به نرخ روز خورد!

آن که در مجـــــلس به پهلوی مدرس می نشست

ناگــــــــــــــــــــهان از او بريد و با رضا خان داد دست

چـون رضا خان جيم شد خود را به حزب توده بست

چـون ورق برگشت و حزب توده هم شد ورشکست

                     رفت و بر درگاه فرزند رضا خان سر سپرد

                                               نان به نرخ روز خورد!

در بر اهــــــــــــــــل وفا رنگ وفا کيشان گرفت

در بساط ميگساران ساغــــر از ايشان گرفت

چون به درويشان رسيد آيين درويشان گرفت

گـــــــرگ با نيرنگ،جا در جامه ميشان گرفت

                     بر گلوی گوسفندان زبون دندان فشرد

                                            نان به نرخ روز خورد!

گــــر فـتاد اندر ته دريای قلزم شد نهنگ

ور به جــــنگلهای آفريقا درآمد شد پلنگ

گشـت مستفرنگ اندر محفل اهل فرنگ

گاه شد رومی رومی گاه شد زنگی زنگ

                     گاه ترک و گاه تازی گاه لر شد گاه کرد

                                            نان به نرخ روز خورد!

گشت در هـــــــــــــــر راه نان و آبداری رهنورد

يافت  هــر دم صورتی ديگرچو طاس تخته نرد

گاه نر شد ،گاه مــــــاده، گاه زن شد، گاه مرد

چون به دينداران رسيد از باده خواری توبه کرد

                     چون به می خواران رسيد آن توبه را از ياد برد 

                                                      نان به نرخ روز خورد!

در بر بوداييان،آيين بــــــــــــــــــــــودا را ستود

در بر زرتشتيان،زنــــــــــــــد و اوستا را ستود

چون مسيحی ديد، انجيــل مسيحا را ستود

چون کليمی يافت ده فرمان موسی را ستود

                     چون مسلمان ديد خود را از مسلمانان شمرد

                                                       نان به نرخ روز خورد!

مـــومنان او را يکـــــــــــی از مومنين پنداشتند

صالحــان او را نکـــــــــــــــوکار و امين پنداشتند

دزدهـــــــــــــا او را به دزدی بی قرين پنداشتند

از چه در جمعی چنان،جمعی چنان پنداشتند؟

                     چون که هم در زهد شهرت داشت هم در دستبرد

                                                             نان به نرخ روز خورد!

***

چند نکته:

۱ـ قرار فردا يادتون نره.نقشه محل قرار هم اينجا  هست.منتظر ديدار دوستان نازنين در پارک نظامی گنجوی هستيم.

۲- ظاهرا در قرار فردا ما بايد با عالم تاج خانوم   درگيری سختی داشته باشيم!!!به ايشون اخطار می کنم همراه با سلاحهای گرم و سرد سر قرار تشريف بياورند!!!

۳- ظاهرا مطلب قبلی من در مورد سوزانده شدن يک آقای محترم با روغن داغ توسط همسرشان بسيار بد آموزی داشته و باعث شده زنان زيادی از اين شيوه در جهت تاديب شوهرانشان استفاده کنند لذا از عموم آقايانی که امنيت ملی آنها با درج اين خبر مختل شده پوزش می طلبم

۴- يادتون نره رييس جمهور شلخته همه شما رو  دوست داره و دلش ميخواد فردا توی پارک تک تکتونو ببينه پس چشم انتظارش نزارين.


دنباله Add to Del.icio.us Balatarin