شنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٢
 

«اسرارالتخته فی مقامات شيخ شلخته»کتابی است در شرح حالات و رفتار و گفتار و منش شيخ نادر شلخته که توسط يکی از نوادگانش به نام «جرجی زیدان»!!!در اواخر قرن ۲۸ هجری نگاشته شده است.شيخ شلخته از جمله عابدان و پارسايان و عالمان دوران خويش بود و علم و هوش و ذکاوتش!!!زبانزد خاص و عام.

از تاليفات ايشان می توان اين کتابها را نام برد:النساء فی المطبخ،تاريخ الملاقه والملاج،آداب زن ذليليت!!!،گلستان سعدی!،ديوان حافظ و شاهنامه فردوسی.عده ای کتاب ديوان شمس را نيز منسوب به شيخ شلخته می دانند.

شهرت وی تا بدانجا بود که کريستف کلمب بارها او را برای حضور در آمريکا دعوت کرده بود اما شيخ شلخته که به عاقبت پديده شوم و استکباری فرار مغزها واقف بود!هرگز اين درخواست را اجابت ننموده و همواره پاسخش اين بود:«من که اين موها را دويست و پنجاه سال است در آسياب سفيد کرده ام حال رواست که بيايم و بروم در آمريکای شيطان صفت پليد خيلی خيلی بد زندگی کنم؟»با توجه به اينکه مورخان نوشته اند شيخ شلخته در ۲۵سالگی کچل شده است،محققان احتمال می دهند منظور شيخ از «اين موها» احتمالا محاسن ايشان بوده است!!!

با هم حکايتی از اين کتاب می خوانيم:

اندر مزايای شلوار کوتاه!!!

روزی جمعی از مريدان نزد شيخ آمدند و گفتند:«يا شيخ!!!مدتی است که در شهر شلوار کوتاه رايج گرديده و دختران بسياری اين البسه بر تن می کنند.در مذمت شلوار کوتاه چيزی بگو تا دختران از پوشيدنش صرف نظر نمايند!»

شيخ ما خروشيد و گفت:«خاموش!!!که شلوار کوتاه را فايده بسيار است و من در مذمتش هيچ نگويم!!!»

گفتند:«يا شيخ!فايده اش چيست؟»

شيخ ما گفت:«چون دختران شلوار کوتاه پوشند،پسرها سر به زير گردند و پايين را بنگرند!!.چون پايين را بنگرند هم از گزند تير شيطان در امان مانند هم از شر چاله های خيابان که علما فرموده اند:

الا دختر که شلوارت بلند است     بيا از کوچــــه ما هم گذر کن

برای حفظ من از شــر شيطان     کمی شلوار خود کوتاهتر کن

 ******

چند نکته:

۱-قرار روز ۲۱ مرداد با شکوه هر چه تمامتر برگزار شد.اگه دلتون ميخواد عکسارو ببينيد تشريف ببريد اينجا

۲-ديروز يعنی روز جمعه تولد ايمان عزيز بود.ايمان جان تولدت مبارک.

۳-توی عکسای آبکش عکس من يکی نبود.واسه همين به خودم شک کردم.گفتم نکنه عکسهای آبکش رو خودم گرفته باشم!!!ولی بعد ديدم توی يکی از عکسها يه خورده رويت ميشم.واسه همين خيالم راحت شد.

۴-فعلا عرضی نيست.خداحافظ


دنباله Add to Del.icio.us Balatarin