سه‌شنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٢
آبکش شناسی

دست اين حامد خان (ولی امر وبلاگيون جهان!!!)درد نکند که رو به ما نموده و فرمودند:«اوهوی!!!ناسلامتی تو رييس جمهوری يک کميته ای چيزی تشکيل بده تا در مورد آبکش تحقيقات انجام داده و اعضای آن را شناسايی نماييم».

پس از اين جلسه بسيار سرنوشت ساز من و حامد،اينجانب در راستای اينکه در سالهای اخير،تشکيل هياتهای تحقيق و تفحص و همينطور کميته های حقيقت ياب رواج يافته،تصميم گرفتم کميته ای ويژه برای شناسايی آبکشها تعيين نمايم.

با توجه به اينکه اعضای محفل خودسر آبکش به احتمال نود ونه درصد در کابينه ما مشغول به فعاليت هستند لذا اعلام می نمايم اينجانب رييس جمهور شلخته با قاطعيت تمام اين غده سرطانی را در داخل کابينه شناسايی و به اشد مجازات محکوم خواهم نمود.

ليست کامل اعضای کابينه ما(متهمين به همکاری با آبکش) بدين شرح است:

رييس جمهور:شلخته(خودم) وزير اطلاعات:ننه کلاغه
معاون اول:شوريده وزير کار:بابا حميد
سخنگو:حسام وزير امر به معروف و نهی از منکر:متلک
وزيرکشور:جواد وزير مشاور در امور بانوان:بانوی ارديبهشت
وزيرخارجه:مرتيا رييس سازمان تحقيقات فضايی:مريخی
وزير مسکن:دخترمشرقی رييس سازمان محيط زيست:مهسا
وزير دفاع:تفنگدارها رييس سازمان تربيت بدنی:سکرتر
وزير بهداشت:مجهول رييس سازمان هواشناسی:ستاره ها
وزير دارايی:بابک جردن رييس سازمان تبليغات:مژده
وزير فرهنگ و ارشاد:مژگان بانو رييس سازمان بهزيستی:کيانفر
وزير نفت:گربه های اشرافی رييس سازمان ميراث فرهنگی:داريوش کبير
وزير آموزش و پرورش:ميرزا قلمدون رييس سازمان زندانها:احسان آزاد
وزير راه وترابری:رضا اسپايدر رييس سازمان صداوسيما:مسعودچشم آبی
وزير کشاورزی:انار رييس ستاد بزرگداشت والنتاين:عاشق پيشه
وزير پست و تلفن و تلگراف:پسر ايرونی رييس اتحاديه جگرکيها:دارچين

نکات ويژه:

۱-در صورتيکه اعضای خودسر محفل آبکش،پيش از آغاز عمليات شناسايی توسط ما،لب به اعتراف گشوده و خود را معرفی نمايند،مجازاتشان با تخفيف همراه خواهد بود.

۲-اعضای محفل  آبکش،پس از شناسايی و دستگيری،بايد توسط داروی نظافت خودکشی نمايند.در غير اينصورت خودمان آنها را خودکشی خواهيم نمود

۳-آقا يا خانم سرنتیپيتی(يا يه چيزی تو همين مايه ها!!!)بالاخره مچ شما را خواهم گرفت.البته اگر خانم باشيد مچ شما توسط نيروهای مؤنث ما گرفته خواهد شد.چون ما به نامحرم دست نمیزنيم.

۴-به اين وبلاگ سر بزنيد.من که از نوشته هاش خوشم مياد.

به اميد روزی خوش برای تمام ملت فهيم بلاگ خوان و بلاگ نويس

                                                     رييس جمهور شلخته


دنباله Add to Del.icio.us Balatarin