چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸۱
حزب جوانان زير آفتاب
روزنامه ای نوشته بود زنان دو برابر مردان تحمل شنيدن اخبار تلخ را دارند.يکی نيست بگه زنها بسکه حرف ميزنن اصلا فرصت شنيدن ندارند.

دنباله Add to Del.icio.us Balatarin