شنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٢
 

اي شبانگاه نوازشگر تو
تا سحر چشم تو در خواب ولي
به تماشاي تو من بيدارم
به سفر بايد رفت
من ولي منتظر حادثه ديدارم
همسفر پشت سرم اشك مريز
من براي شب تنهايي تو
گل شب بو گل سرخ
قاصدك مي چينم
تا بيايي به كنارم هر روز
من برايت گلي از باغ خدا خواهم چيد
چيست دلتنگي تو؟
روز ديدار كه از راه رسد
بين صد ها گل شب بو گل سرخ
من تو را خواهم يافت
من تو را خواهم ديد

                                               نوشته شده توسط الميرا


دنباله Add to Del.icio.us Balatarin