یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٢
زهرا کاظمی و توکيو بدون توقف

به دنبال قرائت گزارش کميسيون اصل نود مجلس و همينطور جوابيه دادستان تهران در مورد پرونده زهرا کاظمی،اينجانب رييس جمهور شلخته در راستای تنوير افکار عمومی و مشخص شدن ابعاد پرونده،هيات ويژه ای را مامور رسيدگی به پرونده نمودم که حاصل کار گروه تحقيق و تفحص به شرح زير می باشد:

متن گزارش گروه تحقيق رييس جمهور شلخته در مورد قتل زهرا کاظمي:

روز۲/۴/۸۲ساعت ۱۰ صبح:نگهبانان زندان اوين اطلاع می دهند که فردی به نام زهرا کاظمی وارد زندان شده و به اصرار خود را جاسوس معرفی ميکند.وبرای اثبات جاسوسی خود،عکسهايی از ديوار زندان اوين را نشان می دهد.ماموران زندان اعلام ميکنند که مدارک فوق برای اثبات جاسوسی کافی نيست و اما زهرا کاظمی بر روی سخنان خود پافشاری کرده و تهديد می کند در صورتيکه بازداشت نشود جيغ خواهد زد!!همين تهديد موثر واقع شده و کارکنان زندان به اجبار وی را بازذاشت می کنند.

در منگام بازرسی از وسايل وی،بازرسان با جسم سختی مواجه می شوند که در تحقيقات بعدی مشخص می شود جسم سخت مذکور،شيشه نوشابه می باشد

روز ۲/۴/۸۲ ساعت ۴بعد از ظهر:زهرا کاظمی اظهار گرسنگی ميکند.نگهبانان برای وی يک پرس چلوکباب کوبيده از چلوکبابی نايب تهيه می کنندوی پس از صرف غذا،يکی از بازجويان را فرا می خواند.بازجوی مذکور می گويد:«خانم کاظمی ظاهرا تحت تاثير فيلم توکيو بدون توقف قرار گرفته بود و مدام اصرار ميکرد جسم سختی را که شيشه نوشابه بود بر سرش بکوبم.قطعا هدف ايشان از اينکار اين بود که بتواند افکار زندانبانان و مسولان کشوری را بخواند همانطوريکه در فيلم توکيو بدون توقف شاهد آن هستيم» بازجوی مذکور اضافه می کند:«وقتی من جسم سخت را بر سر زهرا کاظمی نکوبيدم خودش مجبو شد اينکار را انجام دهد و به شدت تمام سرش را به جسم مذکور کوبيد»و بعد همانطور که همه اطلاع دارند خانم کاظمی در بيمارستان بستری شده و مرحوم می شوند.

در ادامه گزارش آمده است:

پس از انجام تحقيقات فراوان،متهمين به قتل زهرا کاظمی به شرح زير معرفی ميگردند:

۱-پدر و مادر زهرا کاظمی:آنها متهمند به اينکه در دوران طفوليت زهراکاظمی،تغذيه وی را زير نظر نگرفته اند و جمجمه وی به دليل سوء تغذيه دارای استحکام کافی و مقاومت مناسب در مقابل اجسام سخت نبوده است.

۲-سعيد عالم زاده:وی متهم است به ساختن فيلمی که در آن افراد،جسم سخت بر جمجمه همديگر ميکوبند و اين عمل بد آموزی داشته و در نتيجه اقدامی خلاف عفت عمومی محسوب ميگردد.لذا کارگردان فيلم توکيو بدون توقف نيز مقصر می باشد.

۳-کارخانه توليد کننده جسم سخت:به دليل توليد اجسام سخت غير استاندارد،پروانه فعاليت کليه توليد کنندگان جسم سخت از جمله شيشه نوشابه بايد لغو گرديده و به اشد مجازات محکوم گردند.

۴-زهرا کاظمی:وی متهم است که در هنگام کوبيدن سر خود به جسم سخت،از کلاه ايمنی استفاده ننموده است

اعضای گروه تحقيق در پايان اعلام کرده اند:اميدواريم زحمات شبانه روزی ما و رييس جمهور شلخته ،گامی باشد برای محاکمه عادلانه متهمان!!!

****

چند نکته:

۱-بارها خواستم خبر بازگشت پيشی مامانی عزيز رو اينجا بنويسم اما هميشه يادم رفته.سرکار خانم پيشی خانوم!!!پس از سه ماه وقفه به جمع وبلاگنويسان خوش آمدی

۲-من کم کم دارم در وبلاگ ستاره ها تبديل به يک سياره ميشم.اما ترسم از اينه که هواداران ستاره ها منو ترور کنن

۳-اگه فيلم توکيو بدون توقف رو نديده باشين ممکنه اصلا از نوشته بالا سر در نياريد.اگر ديده باشيد باز هم ممکنه از نوشته فوق سر در نياريد.چنانچه نوشته من بامزه بود بخنديد.در صورتيکه بامزه نبود به خاطر اينکه دل جوان رعنايی مثل من نشکنه باز هم بخنديد.مرسی

۴-اينجانب رييس جمهور شلخته برای بازديد و افتتاح چند پروژه عمرانی روز سه شنبه ميرم خطه قهرمان پرور آذربايجان.تا روز ۲۵ آبان اونجا هستم و قول ميدم از اونجا آپديت کنم.

 


دنباله Add to Del.icio.us Balatarin