پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۸٢
يک جوابيه از يک خواننده محترم

سلام آقا نادر !
در مورد مطلبی که راجع به فيمينيسم نوشته بودی ميخوام يه نکته ای رو متذکر بشم که:
زن و مرد رو درست مثل جامد و گاز نميشه با هم مقايسه کرد.چون خواص فيزيکی شيميايی زيستی شون با هم متفاوته و ۲چيز متفاوت با هم قابل قياس نيستن.ولی ميشه گفت که با وجود اين تفاوتهاست که هر دوشون خصيصه های مشترکی مثل خودخواهی و ديگرآزاری دارن.
متاسفانه همه مال از بچگی ياد گرفتيم که فقط به فکر منافع خودمون باشيم.در ضمن نميشه گفت که مردا بی رحمتر هستن يا زنها.چون سياست مهربون زنها بر عکس ظاهرش خيلی بی رحمانه است و همچنين خودخواهيهای متقابل آقايون. در واقع ميشه گفت که اين هر دو کارشون يکيه:منفعت دوستی و تخريب منافع ديگران.اگر هر کدوم از ماها فقط يک ذره تبليغ از خود گذشتگی ميکرديم  ديگه ظالم و مظلومی وجود نداشت.
لازم به ذکره که خودم در زمان جاهليتم از فيمينستهای دو آتيشه روزگار بودم متاسفانه!!!
در هر صورت خوشحال ميشم اگر اين دو خط نوشته بی ارزشو تو بلاگتون با تایپ فارسی بخونم.
امضا:يه شاعر گمنام.    ۱۱/۱۰/۱۳۸۲
 
همين!!!!


دنباله Add to Del.icio.us Balatarin