چهارشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٢
چگونه انتخابات را پر شور کنيم؟!!!

در راستای اينکه برگزاری يک انتخابات پرشور وظيفه ماست و با توجه به اينکه هر کدام از ما سهمی در پرشورتر کردن انتخابات داريم،اينجانب شلخته روشهای پر شورتر کردن انتخابات را بدين شرح اعلام مينمايم:

الف)مخصوص کانديداها:

۱-کانديداهای محترم بايد توجه داشته باشيد که بار اصلی پرشورتر کردن انتخابات بر دوش شماست.برای اينکار شما بايد با استفاده از غذاهای لذيذ و خوشمزه در وعده های مختلف از قبيل نهار و شام،ملت غيور را نمک گير کرده و از اين طريق به پای صندوقهای رای بکشانيد.توصيه ميشود در غذايتان از نمک يد دار استفاده کنيد تا ملت دچار بيماری گواتر نشده و پرشورتر در انتخابات حاضر شوند.

۲-می توانيد چند جک با نمک ياد گرفته و در حين سخنرانی تبليغاتی از آنها استفاده کنيد.يا از چند شعار تبليغاتی با نمک برای تبليغات سود ببريد.تلاش کنيد تا همواره در دستانتان يک پاکت پفک نمکی نيزباشد.

ب)مخصوص مجريان انتخابات:

۱-در هنگام چاپ برگه های رای،در خمير کاغذ آنها مقداری نمک بريزيد.وجود نمک در برگه های رای،می تواند گامی در راستای پرشورکردن انتخابات باشد.

۲-با توجه به اينکه غلظت نمک درياچه اروميه،روز بروز بيشتر ميشود توصيه ميکنم که صندوقهای آرا در داخل درياچه اروميه قرار داده شود تا ملت شنا کنان به طرف صندوقها رفته و رای بدهند.و از اين طريق گامی ديگر برای پرشور تر شدن انتخابات برداشته شود.

ج)مخصوص ناظران انتخابات:

۱-ناظران انتخابات بايد از افراد با نمک انتخاب شوند - مانند خوشگل محله اندی اينا - چنانکه اندی ميگويد:

خوشگل محلمون توی شهر ما تکه   مهربون و شيرينه والا سراپا نمکه!!!

تذکر:در صورت وجود ناظر با نمک در پای صندوقها،بنده حاضرم به جای تک تک ملت غيور رای بدهم

۲-چنانکه فرد با نمکی برای نظارت بر انتخابات پيدا نشد بايد کليه ناظران را ۲۴ ساعت قبل از انتخابات،در آب نمک خواباند تا شايد کمی تا قسمتی با نمک شده و تاثيری در پرشور شدن انتخابات داشته باشند.

مخصوص رای دهندگان:

۱-اين افراد بايد قبل از رای دادن،دو کيلو خيار شور ميل نموده و و سپس در انتخابات حاضر شوند.تا حضورشان پرشورتر شود

۲-رای دهندگان بايد همراه با خود يک بسته نمک به پای صندوقهای رای ببرند.آنها ميتوانند به جای انداختن رای به صندوقهای رای،همان بسته نمک را به داخل صندوق بريزند.

در ضمن برای پرشورتر شدن انتخابات،خواندن وبلاگ بسيار با نمک بنده نيز ضروريست

نکته:با رعايت نکات فوق،قطعا انتخابات پرشوری خواهيم داشت.

حرف آخر:هر چه بگندد پر شور بايد گردد{يه چيز تو مايه های نمکش ميزنند و غيره} (آقا اين يه ضرب المثل همينجوری بود که از ما ساطع شد!!!منظوری نداشتم ها!)

****

از اينکه خواننده خوبی مثل مرتيا دارم که فيلترها رو دور ميزنه تا وبلاگ منو بخونه خوشحالم.مرتيا خانوم ممنون.  

راستی به مناسبت سالگرد قرار به ياد ماندنی۱۶ اسفندسال گذشته،روز ۱۵ اسفند يک قرار وبلاگی بزرگ برگزار ميشه.اميدوارم همه شما رو اونجا ببينم

 


دنباله Add to Del.icio.us Balatarin