شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۱
 
داشتم هفته نامه توفيق سال ۱۳۴۸ رو می خوندم که به يک مطلب جالب برخوردم.هرچند قول داده بودم که زياد سر به سر خانمها نذارم ولی نتونستم از ذکر اين مطلب بگذرم.
توفيق نوشته بود:
اکثر خانمها موقع بچه دار شدن خدا خدا می کنند که فرزندشان پسر باشد چون خودشان بهتر از همه جنس خودشان را می شناسند.

ضمن عرض پوزش از عموم بانوان محترم

دنباله Add to Del.icio.us Balatarin