یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٢
the last update

اين سايت هک شد.

by:trueend5

مطالب اين سايت ديگر به روز نخواهد شد.

تماس

هی بچه ها من کلا برای اين حزب متاسفم.

آقا نادر سايت http://nader1359.persianblob.com رو

برات گذاشتم که يهو سکته نکنی و فکر نکنی که هويت خودتو از

دست دادی ولی اون يکی (غريبستان) هم هک شد.


دنباله Add to Del.icio.us Balatarin