شنبه ۱ فروردین ۱۳۸۳
پيام نوروزی رييس جمهور شلخته!!!

با عرض سلام و درود به پيشگاه ملت هميشه در چت روم ايران!!!

يکسال ديگر سپری شد.در سالی که گذشت ملت غيور خطاب به اينجانب رييس جمهور شلخته می گفتند:«چی صدا کنيم تو رو   تو که از گل بهتری(مخصوصا گل از نوع ياس و مشارکت و اينجور صحبتا)  کاشکی بد بودی شلخته    ميشد از يادمون بری!!!» و بنده هم مدام تکرار ميکردم«بگين منو کم دارين بگين   بگين کمی غم دارين بگين!!»ميدانستم که حافظه تاريخی شما ملت غيور،هرگز افراد دلسئز و وظيفه شناسی چون بنده را به فراموشی نخواهد سپرد!!

يکی ار مهمترين دستاوردهای دولت اينجانب در سال گذشته،برگزاری يک انتخابات بسيار خيلی زياد فراوان پرشور بود.دشمنان قسم خورده ما و عوامل امپرياليسم و صهيونيسم نيز در سال گذشته بيکار نبودند.آنها دوبار وبلاگ بنده را هک نمودند اما هر دوبار با پاسخی دندان شکن از جانب شما ملت فهيم مواجه شدند و عرصه نبرد را خالی گذاشتند.

نوروز خيلی خوبست.سيزدهمين روز نوروز را سيزده بدر می نامند.در اين روز جوانان دم بخت سبزه گره ميزنند تا بختشان افتتاح!!!شود.استاد جلال همتی خواننده شهير معاصر ميفرمايد:

سيزده بدره فصل شوهره    روز شاديه دختر پسره!!!

در مورد فصل بهار،اينجانب شلخته ميفرمايم:

نوبهار است در آن کوش که خوشگل! باشی   يا که چون بنده کمی زيرک و عاقل باشی

عيـــد آمده مهمان دم در منتظر اســـــــــــــت   وای بر حــــــــال تو گر داخـــل منزل باشی

شـــرط عقل است که در روی کسی وا نکنی   باز کــــــــردی تو اگر،احمق و جاهل باشی

رفتـه يـــــــک برج حقوقم پی يک مشت آجيل   پـــــــول آنگه نکشد ته که تو جاعل باشی

و اما اينجانب شلخته سال جديد را سال عزت و اقتدار وبلاگ می نامم و با شعار «هر ايرانی يک وبلاگ»و «هر وبلاگنويس يک لينکدونی!!!» به استقبال سال نو می رويم تا همگام با «حاج حسين درخشان» ولی امر وبلاگيون جهان!!! در مسيری گام برداريم که سال بعد همصدا با هم بگوييم:

هر لينکدونی هزارريال

به اميد داشتن لينکدونيهای گرانقيمت و بی مصرف

ارادتمند:خاک پای همه شما«رييس جمهور شلخته»

سال خوب و پرباری داشته باشيد دوستان خوبم.


دنباله Add to Del.icio.us Balatarin